Скрити камери за качествено видеонаблюдение – работа и характеристики

3518Скрити камери може да са всички камери, които са изработени в обикновени вещи. Като например този ключ за кола, който по нищо не се различава от обикновен такъв, с тази разлика, че в корпуса му има монтирана висококачествена камера, която прави детайлни клипове и снимки, във всяка една ситуация. Спокойно може да бъде използвана като скрита камера, за да извършва видеонаблюдение над определено помощение или сграда. И то без да привлича излишно внимание.

Тази невероятна техническа вещ комбинира в себе си видеорекордер, камера и аудиорекордер. С нейна помощ ще ви е известно всичко, което се случва в дома ви в даден момент, ще знаете кой влиза или излиза в и от вашата стая, ще знаете дали някой няма намерение да ви причини дискомфорт или нещо лошо. Заради своя оптически стабилизатор, камерата е така надеждна, както и всяка друга професионална камера и ще ви предложи изчистени и качествени снимки, без размазване и разфокусиране.

Как да работим с нея? Работата с това чудо на техниката е изключителна лесна и забавна. Имате няколко копчета, които ще ви предложат достъп до важни функции, бързо и качествено. За да включите или изключите например устройството, просто трябва да натиснете и задържите за няколко секунди съответното копче за вкл/изкл, след което ще видите как двата индикатора започват да мигат. Продължават да мигат, докато камерата не се инициализира. След като това се случи, синият индикатор угасва, а червеният свети постоянно. Вашата камера е готова за работа. По подразбиране в началото тя ще бъде в режим на видеозапис.

Ако искате да направите снимки, преди да започнете да правите каквото и да било с нея, първо ще трябва да й сложите карта памет. Прави се от изключено положение на устройството. След това може да включите вече устройството и да направите снимка. След като камерата се инициилизира, се установява по подразбиране под режим на камера/видео. Тогава натискате копчето за старт и вашата снимка е направена. Как да разберете, че е така? Ами просто червеният индикатор ще примигне за кратко, след което ще запише файла. Когато индикатора отново светва за постоянно, това значи, че камерата отново е в режим на готовност.

Ако искате да направите видео, повтаряте стъпките от по-горе, изчаквате червеният индикатор да светне постоянно, след което за да стартирате видео, натиснете и задръжте бутона 10, докато червеният индикатор примигне два пъти и угасне. Вашето записващо устройство е стартирало видео запис. Аналогично, за да спрете видеозаписа, натискате същото копче. И това е.

Освен за направа на снимки и видео, вашата скрита камера за видеонаблюдение има вграден софтуерен детектор за движение, който ще позволи да наблюдавате само най-важното от случващото се в дадено помещение или дом. Така няма да губите време и захранване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *