Безжична клавиатура за видеонаблюдение с камера или удобство

3478Всяка една скрита камера за видеонаблюдение може да притежава и допълнителни аксесоари, които да допълват нейните функционалности. Като например малка безжична клавиатура, с която да можете да работите безпроблемно с камерата си. Или със своя мини комютър на телевизора си. Какво представлява едно такова устройство и как се работи с него:

Бутони описание:
1. Влючване
2. Потвърждение.
3. Ляв бутон на мишката.
4. Начална страница.
5. Меню.
6. TV изход.
7. Субтитри.
8. Резервиране на функции напред.
9. Бутон мишка стартиращ.
10. Десен бутон на мишката.
11. Нагоре, надолу, Наляво, Надясно
12. Увеличение звук.
13. Намаление звук.
14. Спиране/пускане звук.
15. Аудио.
16. Fn функция.

С помощта на тази комбинация от практични средства, вие ще можете да управлявате от разстояние своята видеосистема за наблюдение и охрана, с която ще виждате какво се случва в момента на място, на което в момента не се намирате. Може да чатите посредством с тази безжична клавиатура по Skype/MSN, да сърфирате в интернет и др. Съвместима с HTPC компютър, без нужда от инсталация на драйвери, на принципа на plugNplay технологията. Предава сигнал до устройството до 30 метра.

Как да го включим и използваме в различни устройства в дома?
Както повечето безжични устройства и тази клавиатура е снабдена с USB приемник, който приема сигнала и предава на уреда, към който е свързано. За да работите с вашата мултифункционална клавиатура-мишка, свържете приемника с USB порта на компютъра или телевизор /само новите поддържат/, след което може да работите с тях от разстояние.
Мишката се поставя най-малко на 20 см от приемника, и натиснете копчетата й, за да работите с приложенията.
За да синхронизирате мишката и да се разпознае от устройството, натиснете едновременно за две секунди десния бутон и ENTER.

Бележки:
1. Когато използвате мишката, клавиатурата не е достъпна и обратното – когато клавиатурата се използва, мишката не е налична.
2. Когато не се работи с мишката за около 2 минути, тя се изключва сама.
3. Когато и клавиатурата не се използва за около 2 минути, тя се изключва.
4. Натиснете и задръжте бутона за Fn функция, за да може да използвате оранжевия бутон на клавиатурата.

Статуси на различните LED:
1. Докато клавиатурата или мишката се синхронизира с устройството,в което е включена, оранжевата светлинка мига на всеки 0.3 секунди, като след като синхронизацията премине успешно, светлината светва за две секунди и угасва. Ако уреда не е успял да се синхронизира, то оранжевата LED ще продължи да мига.
2. Оранжевата лампичка мига и когато в момента протича някаква операция или функция.
3. Червената лампичка свети, когато батерията на устройството се зарежда, а когато е напълно заредена, угасва. Когато батерията е на капацитет по-малко от 10%, червената лампичка мига на всяка секунда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *